Дишай, Русе

Национално обединение „Дишай, България“

Пускане на видеото

Националното обединения за чист въздух „Дишай, България“ ще начертае приоритетните екологични проблеми в  България и ще работи по тяхното отстраняване.

Мрежата от екосдружения включва градовете София, Пловдив, Русе, Девня, Благоевград, Велико Търново, Димитровград, Перник, Павликени и Сухиндол.

Пускане на видеото

Екологично сдружение „Дишай, Русе“
ЕИК: 206786267
Русе, ул. Муткурова 17
Председател на управителния съвет е Ростислав Кандиларов

info [at] dishairuse.com

Следвай ни

Екологично сдружение „Дишай, Русе“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, обединяващо усилията на хора, решени да работят за опазване на околната среда, водите и въздуха на гр.Русе, региона около града, България и чужбина. Сдружението е самостоятелна, доброволна, неправителствена и непартийна организация на съмишленици.

© 2022 Екологично сдружение Дишай, Русе. Някой права запазени. Съдържанието в този уебсайт е с лиценз Creative Commons CC BY-NC